Mark förbereds för stensättning.

Om oss

Sten läggs med hjälp av en hammare.

Om oss

Stenläggaren Huddinge